Wat doet de Vereniging van Biologische Varkenshouders? 

De VBV is de vereniging van biologische varkenshouders en is opgericht op 15 december 1999

Vrijwel alle biologische varkenshouders in Nederland zijn lid.

De VBV behartigt de belangen van de biologische varkenshouders.

De VBV draagt bij aan het op peil houden van de kennis over de varkenshouderij aan haar leden.

De VBV moedigt haar leden aan om deel te nemen aan open dagen en ondersteunt hierin waar nodig.

De VBV is hèt aanspreekpunt voor de overheid, het onderzoek en de marktpartijen inzake biologische varkenshouderij

De VBV kaart problemen en aandachtspunten in de biologische varkenshouderij aan bij overheid en onderzoek

De VBV zit aan de onderhandelingstafel  bij het maken van (keten)afspraken

De VBV moedigt haar leden aan om actief deel te nemen aan het positief bekend maken van onze biologische varkens dmv o.a. social media en ondersteunt hierin waar nodig.

vereniging biologische varkenshouders/ duurzame landbouw/ kringloop landbouw/ biggen/ zichtstal/ kijken bij de boer
vereniging biologische varkenshouders/ duurzame landbouw/ kringlooplandbouw/ circulair
vereniging biologische varkenshouders/ kringlooplandbouw/ circulaire landbouw