Wist je datjes van het varken

 

  • Wist je dat…varkens bij leren door naar elkaar te kijken en zijn in staat zinnen en woorden te begrijpen. Ze kunnen maar liefst 26 verschillende geluiden produceren en kennen meer dan veertig geluidsuitdrukkingen.
  • Wist je dat … varkens heel goed kunnen ruiken? Varkens herkennen elkaar aan de geur. In sommige streken gebruikt men varkens om truffels te zoeken. Truffels zijn een soort paddenstoelen die onder de grond groeien. Door zijn fijne reuk kan een varken die opsporen.
  • Wist je dat …varkens hun eigen territorium afbakenen net als honden? Alleen doen honden dit met het plassen tegen een boom en varkens met uitwerpselen van vocht uit hun pootklier. Bij varkens is het ook zo dat ze elkaar herkennen aan de geur  van het vocht uit de pootklier.
  • Wist je dat…varkens modderbaden nodig hebben? Varkens hebben daar verschillende redenen voor. Als wij het te warm krijgen, beginnen we te zweten waardoor ons lichaam afkoelt. Varkens kunnen niet zweten, daarom rollen ze door de modder en zoeken zo verkoeling. Daarbij  beschermt die modderlaag hen tegen vliegen en muggen. 
  • Wist je dat…je aan het gedrag van onze huidige varkens kunt zien dat ze familie zijn van het everzwijn? Een paar voorbeelden: wilde zwijnen zijn echte groepsdieren. Ze vormen een hechte familiegroep. Binnen die groep is er een welbepaalde hiërarchie. Leeftijd, grootte en kracht spelen daarbij een belangrijke rol. Ook bij ons varken is dat zo.
  • Wist je dat …varkens behoorlijk goed horen? Ze horen het knappen van een takje tot op 50 meter afstand.
  • Wist je dat ....varkens wel 19 uur per dag uitrusten
  • Wist je dat.....varkens in de top 5 van slimste dieren staan
  • Wist je dat je delen van een varken ook tegenkom in: drop, cake, verf, behang, ijs................
biologische varkens/ slimme dieren/ biodiversiteit
biologische varkens/ biologische boeren/
biologische varkens/ biologisch voer/ biodiversiteit