Waarom is het biologische varken een belangrijk kringloopdier?

Kringloop of circulaire landbouw, we horen er vaak over, maar wat houd dat in op een biologische varkenshouderij?

Onze biologische varkenshouders werken er aan mee om de kringloop in de landbouw sluitend te maken.

Een biologisch varken is in staat om biologische restproducten die overblijven na het produceren van ons voedsel, zoals: tarwegries, melasse, zonnebloemschilfers, raapschilfers en sojaschilfers om te zetten in hoogwaardig eiwitrijk voedsel voor ons mensen.

Tarwegries is een bijproduct die vrijkomt bij verwerken van tarwe voor oa de bakkerij.

Zonnebloemschilfers, raapschilfers en sojaschilfers blijven over na het verwijderen van olie uit de zaden.

Melasse is een stroopachtig bijproduct dat overblijft na het maken van suiker uit suikerriet of suikerbieten.

Een varken kan deze restproducten uit de voedingsindustrie beter verwerken dan een kip of een koe, een varken is het meest circulaire dier.

Maar ook biologische snoepjes, koek, brood en groenten die niet meer voldoen voor menselijke consumptie kunnen in het voer voor onze biologische varkens verwerkt worden.

Op deze manier nemen wij als biologische varkenshouders onze verantwoording door zo min mogelijk nadelige effecten voor ons klimaat en onze aarde te creëren. 

biologische varkens/ biologische landbouw/ kringlooplandbouw/ restproducten
biologische varkens/ circulair/ dierwaardig/ verantwoord/ ambacht
biologische varkens/ biologisch/ dierwaardig/ reststromen/ biodiversiteit

Zonnebloemschilfers

Tarwegries

Bietenpulp (melasse)

Raapschilfers

De grote biologische reststromen zoals, aardappelresten, bierborstel, tarwegries, bietenpulp, zonnebloemschilfers en raapschilfers gaan naar de mengvoer fabrieken die het weer verwerken in het voer voor onze biologische varkens.

Tarwegries is een bijproduct die vrijkomt bij het verwerken van tarwe oa in de bakkerij.

Zonnebloemschilfers, raapschilfers en sojaschilfers blijven over na de productie van olie voor levensmiddelen.

Nadat de suiker uit de suikerbieten is gehaald, blijft er bietenpulp of melasse over.

Ongeveer 30 a 35 % reststromen worden er verwerkt bij de mengvoer fabrieken.

Kleinere biologische reststromen zijn interessant voor ons als biologische varkenshouder, dit zijn bv de reststromen van de biologische plaatselijke bakker, de zelf kazende biologische boer en de kleine groenteverwerker.

Het gebruik van deze reststromen wordt gecontroleerd door skal bio controle, om er zo zeker van te zijn dat het alleen biologische reststromen zijn.

 

 

biologische varkens/ circulair/  biodiversiteit
vereniging biologische varkenshouders/ biologisch/ circulair/ eerlijk/ biologische mest/ aarde/ grond

Biologische mest, voeding voor de bodem.

Biologische mest, vol met allerlei wormen, diertjes en  humus, is een onmisbare voeding voor onze bodem, 

Zo komt onze overtollige mest op de grond van biologische akkerbouwers terecht die er weer allerlei gewassen op laten groeien.

Het stro dat overblijft van het telen van granen, komt weer terecht in de stallen van onze biologische varkens en zo is de kringloop weer rond.